Alapítványunk

Nyomtatás

pitypang

Az alapítvány elnevezése: Pitypang Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Rövidített neve: Pitypangosokért Alapítvány
Alapítási éve: 2009
Célcsoport: az óvodába járó gyermekek

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány tevékenységei (céljai) a következők:

 • a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban Óvoda) nevelési és oktatási feltételeinek javítása;
 • az óvodai eszközök fenntartása és bővítése;
 • az óvónők szakmai továbbképzésének elősegítése;
 • könyvek, szakkönyvek, kiadványok vásárlásának támogatása;
 • az Óvoda újságjának, egyéb kiadványainak készítése.

 

Az Alapítvány célja továbbá az Óvoda mindenkori óvodásai testi és lelki fejlődésének biztosítása, oly módon, hogy az ehhez szükséges játékok, készségfejlesztő- és sporteszközök megvételéhez az Alapítvány anyagilag hozzájárul, továbbá átvállalja - részben vagy egészben - az óvodai rendezvények költségeit is.


Az Alapítvány céljai továbbá:

 • 3 éves kortól az iskolára való felkészítésig az óvodai nevelési program szerinti nevelés elősegítése, a nevelési és oktatási feltételek javítása;
 • sajátos nevelési igényű – beszédfogyatékos gyerekek – integrált óvodai nevelésének elősegítése;
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésének, oktatásának elősegítése, fejlesztő pedagógus segítségével;
 • hagyományőrzés;
 • egészséges életmódra nevelés elősegítése;
 • a környezet tevékeny megismerésének és megismertetésének elősegítése.

 

Kiegészítő tevékenységek:

 • nyelvoktatás,
 • néptánc oktatás.

 

Pitypangosokért Alapítvány számlaszáma:

10409015-50515054-52511018

Adószáma: 18200645-1-42

 

 

Pitypang Tagóvoda © Minden jog fenntartva.
Cím: 1087 Budapest, Százados út 14. | Telefon: (+36-1) 313-5702 | Email: pitypangovi [kukac] freestart.hu